"Vom Korn zum Brot"
Bäckerei Gabriel
 mischbrot

 

 

Mišani kruh (seljački kruh, domaći kruh)

Sastojki: 70% pšenična muka, voda, 30% hržena muka, naravni kvas, kvasac, sol, pomoćna sredstva za pečenje

 roggenmischbrot

 

 

Hrženi mišani kruh

Sastojki: 70% hržena muka, voda, 30% pšenična muka, kvasac, sol, mlična i octena kiselina, bubrena muka

 50-50 samstagsbrot

 

 

50/50 Mišani kruh

Sastojki: 50% pšenična muka, voda, 50% hržena muka, naravni kvas, kvasac, sol, pomoćna sredstva za pečenje

 fladenbrot

 

 

Lepinja

Sastojki: 90% hržena muka, voda, 10% pšenična muka, kvasac, sol, mlična i octena kiselina, bubrena muka

 roggenvollkornbrot

 

 

Punozrnati hrženi kruh

Sastojki: 100% punozrnata hržena muka, voda, kvasac, sol, mlična i octena kiselina, bubrena muka


 

  Spezialbrote

 krustenbrot

 

 

Kruh s korom

Sastojki: hržena muka, voda, pšenična muka, zobene pahuljice, pšenični šrot , sime lana, kvasac , mlična i octena kiselina E322, sol, bubrena muka

 sonnenbrot

 

 

Sunčeni kruh

Sastojki: pšenična muka, voda, hrženi šrot, sezam, pšenični šrota, sime lana, kvasac, mlična kiselina, E322, sol

 sm-sonnenkruste

 

 

 

SM – Sunčena kora

Sastojki: hržena muka, voda, sime suncokreta i lana, pšenični kvas, malč, kvasac, mlična kiselina, E322, sol, gospina trava

 gerstenbrot  

 

Jarčeni kruh

Sastojki: kvasac, voda, muka od pira, sime suncokreta, sime lana i tikve

 kartoffelbrot

 

 

Krumpirov kruh

Sastojki: WM 700, cukor, mast, sol, sredstvo za pečenje, kvasac, kuhani krumpiri, mliko, TE

 oedenburgerbrot

 

Šopronski kruh

Sastojki: pšenična muka, voda, hržena muka, kvasac, sol, krušni začin, škrobna muka, krumpirove pahuljice, R22 (sredstvo za kiseljenje), prah od surutke, biljne i životinjske masti, cukor

 kraftlackl

 

 

„Kraftlackl“

 

 nussbrot

 

 

Orihov kruh

Sastojki: med, sol, kvasac, voda, lišnjaki, mandule, lom od orihov

 dinkelbrot

 

 

Kruh od pira

Sastojki: punozrnati šrot od pira, pahuljice od pira, punozrnata muka od pira, punozrnati kvas od pira, koncentrat od grojza, sime suncokreta

  Weißbrote

 sandwich gro

 

 

Bijeli kruh

Sastojki: pšenična muka, voda, biljne i životinjske masti, cukor, mliko, sol, rum, kvasac, pomoćna sredstva za pečenje, arome (vanilija, rum, citrona), sladilo

 baguette

 

 

Bijeli kruh

Sastojki: pšenična muka, voda, biljne i životinjske masti, cukor, mliko, sol, rum, kvasac, pomoćna sredstva za pečenje, arome (vanilija, rum, citrona), sladilo

Impressum

Copyright © 2014. All Rights Reserved.